คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมตัดสินโครงการประกวดคำขวัญการแสดงเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 10 เมษายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมตัดสินโครงการประกวดคำขวัญการแสดงเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ตึก 48) โดย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้กับ คณะกรรมการตัดสินการประกวด

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561