โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

โดย : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 19 - 20 เมษายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ ในวันที่ 19-20 เมษายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ให้กับ ครู อาจารย์ โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 60 คน วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา,อาจารย์วันวิสา รักพ่วง, ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม, อาจารย์พัชรา ม่วงการ

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ผศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561