คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 4 เมษายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ตึก 48) โดย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้กับ คณบดี รองคณบดี เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561