คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการพัฒนาชุดโครงการวิจัยร่วมกับพี่เลี้ยงนักวิจัย

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 2 เมษายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการพัฒนาชุดโครงการวิจัยร่วมกับพี่เลี้ยงนักวิจัย ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น2 อาคาร 1 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561