คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 6 เมษายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้กับ ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์,นายธาดา พรมทับ

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561