โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 7 มีนาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก 48 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ ให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561