ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ Super Blue Blood Moon

โดย : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 31 มกราคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ Super Blue Blood Moon ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 15.00-23.30 น. ณ ลานกิจกรรมบริเวณหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดย อาจารย์วิจิตร ฤทธิธรรม ให้กับ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์วิจิตร ฤทธิธรรม

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561