สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย : สโมสรนักศึกษา

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 7 มีนาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 12.00-16.40 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น1 โดย นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561