คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ครู นักเรียน ในจังหวัดกำแพงเพชรและใกล้เคียง

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561