ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหัวหน้าศูนย์ฝึก

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 22 มีนาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหัวหน้าศูนย์ฝึก ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น1 โดย นายธาดา พรมทับ ให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชา วิทยากรโดย ผศ.วชิระ เลี่ยมแก้ว,ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : นายธาดา พรมทับ

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561