โปรแกรมวิชาชิวทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อม

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาชิวทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ นครประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก จังหวัดอยุธยา และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี โดย ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาชิวทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561