คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี 2561

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี 2561 ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และในเขตพื้นที่ โดย อาจารย์ภูมินทร์ ตันอุตม์ ให้กับ ประชานทั่วไปตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และในเขตพื้นที่ วิทยากรโดย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์ภูมินทร์ ตันอุตม์

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561