ประชุมกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 5 เมษายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 ประชุมกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวาระการประชุมเบื้องต้นดังนี้

1) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
2) การดำเนินงานของหลักสูตร
3) การประกันคุณภาพ และเรื่องอื่นๆ


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561