คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้กับ ผู้ที่เดินทางไปราชการโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561