คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โครงการแนะแนว โครงการ Start up และเรื่องอื่นๆ

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 3 มกราคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โครงการแนะแนว โครงการ Start up และเรื่องอื่นๆ ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561