คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 10 มกราคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ ประธานโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ เคมี ชิววิทยาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561