คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมแจ้งงบประมาณโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 10 มกราคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมแจ้งงบประมาณโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ ประธานโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ เคมี ชิววิทยา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561