คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการชี้เเจง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 11 มกราคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการชี้เเจง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 6 โดย คณะวิทยาการจัดการ ให้กับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 คน วิทยากรโดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณะวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561