คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ NRMS-DRMS

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ NRMS-DRMS ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร 12 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้กับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรโดย นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ และนายสุรเชษฐ ขอนทอง

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560