คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนอาภา โดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : โดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560