คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานวิจัย

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานวิจัย ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้กับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรโดย คุณกวีรัตน์ ขันธรรพ และคุณมณฑชาติ พรมแก้ว จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560