คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Cheqa3D Online System ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ ผู้ดูแลระบบ Cheqa3D Online System ระดับคณะ

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : โดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560