คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 12 มิถุนายน 2567

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2/2567) เพื่อเป็นการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และแจ้งผลการการดาเนินงานตามพันธกิจพันธกิจของคณะ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


>>ภาพกิจกรรม<<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 133 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567