โปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้ปลอดภัย (การผลิตเค้ก)

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 6 มิถุนายน 2567

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้ปลอดภัย (การผลิตเค้ก) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จํานวน 20 คน

>>ภาพกิจกรรม<<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : โปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 132 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567