คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2567

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังเป็นการแนะนาผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรม วางแผนการเรียนสู่ความสำเร็จการเรียนในมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยอีกด้วย ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 (48233) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>>ภาพกิจกรรม<<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 132 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567