โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการถ่ายภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 1 มีนาคม 2563

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการถ่ายภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 08.00-17.00 น. ณ ห้องเรียนด้านข้อมูลและสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1-3 วิทยากรโดย อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยา และ ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563