คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2563

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 29 กันยายน 2563

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้กับ อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563