โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเคมี วท.บ.

โดย : โปรแกรมวิชาเคมี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเคมี วท.บ. วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดย ดร.ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร ให้กับ อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรเคมี วท.บ.

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ดร.ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563