คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 และจัดทำ Institutional repositioning plan ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 และจัดทำ Institutional repositioning plan ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้กับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563