โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมเส้นด้ายจากเส้นใยกล้วยไข่ผสมฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ

โดย : โปรแกรมวิชาฟิสิกส์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมเส้นด้ายจากเส้นใยกล้วยไข่ผสมฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บ้านหนองแสง หมู่8 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดย อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย ให้กับ ประชาชนตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วิทยากรโดย อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย, อาจารย์ราตรี บุมี, ดร.ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร, นางเมทินี ทวีผล

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563