โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 18 มิถุนายน 2563

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ให้กับ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563