โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 16 มิถุนายน 2563

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดย อาจารย์ภูมินทร์ ตันอุตม์ ให้กับ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์ภูมินทร์ ตันอุตม์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563