โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Chatbot ด้วย Chatfuel

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Chatbot ด้วย Chatfuel ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดย อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย นายวันเฉลิม พูนใจสม, นายสุรเชษฐ ขอนทอง


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563