โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตอาหารให้ปลอดภัย

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตอาหารให้ปลอดภัย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว โดย ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ให้กับ ประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน วิทยากรโดย อาจารย์และเจ้าหน้าที่โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563