คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 11 ตุลาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้กับ อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562