คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมจัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 10 ตุลาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมจัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2019 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยรองคณบดี


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562