นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมขบวนเกียรติยศในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 29 กันยายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมขบวนเกียรติยศในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในวันที่ 29 กันยายน 2019 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดย องค์การบริหารนักศึกษา ให้กับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : องค์การบริหารนักศึกษา

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563