คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมและรับฟังวิธีใช้งานเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมและรับฟังวิธีใช้งานเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ในวันที่ 30 กันยายน 2019 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องผลิตน้ำสำหรับปฏิบัติการ (48601) ชั้น R อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรโดย บริษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562