คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม งานมุทิตาจิต แด่ข้าราชการและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 "นบมาลีโกสุมสดุดี"

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 27 กันยายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม งานมุทิตาจิต แด่ข้าราชการและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 "นบมาลีโกสุมสดุดี" ในวันที่ 27 กันยายน 2019 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดย สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและบุคลากร ให้กับ อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและบุคลากร

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562