คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม รับฟังการนำเสนอระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 21 สิงหาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม รับฟังการนำเสนอระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2019 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้กับ หัวหน้าสำนักงานคณบดีและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านระบบงานสารบรรณ


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562