คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development plan : IDP)

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 16 - 17 กันยายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development plan : IDP) ในวันที่ 16-17 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.40 น. ณ ห้องประชุมรัตนอาภา โดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้กับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562