คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 9 กันยายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กันยายน 2019 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563