นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4หรือปีที่ 3 หมู่เรียนละ 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 14 สิงหาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4หรือปีที่ 3 หมู่เรียนละ 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2019 เวลา 13.00-20.30 น. ณ ห้องประชุมจำปา กองพัฒนานักศึกษา โดย กองพัฒนานักศึกษา ให้กับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4หรือปีที่ 3 หมู่เรียนละ 10 คน วิทยากรโดย นายศศิพงษ์ บุญยงค์และทีมงาน, นายไกรจักร คำบุญเรือง, นายเอกพงษ์ เครือคำจิ๋ว


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : กองพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562