นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 คน เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy)

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 คน เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 โดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้กับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 คน


>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : งานศูนย์คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562