คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานักศึกษาเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานักศึกษาเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า ในวันที่ 31 สิงหาคม 2019 เวลา 07.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย นายธาดา พรมทับ ให้กับ นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรโดย คุณทินภัทร ภัทรเกียรติทวี โพควา โปรดักชั่น

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : นายธาดา พรมทับ

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562