คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 28 สิงหาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2019 เวลา 07.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย นายธาดา พรมทับ ให้กับ นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรโดย คุณพิชชาภัชร์ จริยาจินดาเสถียร ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : นายธาดา พรมทับ

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562