คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2562

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 15 สิงหาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2019 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้กับ อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562