โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตฟิสิกส์

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตฟิสิกส์ ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และอุทยานธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ให้กับ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาฟิสิกส์

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : อาจารย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562