หลักสูตรเคมี (วท.บ.) จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเคมี (วท.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 หลักสูตรเคมี (วท.บ.) จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเคมี (วท.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ขั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ภาเกล้า ภูมิใหญ่ ให้กับ อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี (วท.บ.)

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ผศ.ภาเกล้า ภูมิใหญ่

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562