หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดย ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ให้กับ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562